Przedszkole nr 29
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 29 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Przedszkole nr 29 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 29 w Warszawie

·        Data publikacji strony internetowej: 14.03.2019

·        Data ostatniej  istotnej  aktualizacji: 14.03.2019

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

1.      Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych

2.      Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane

3.      Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.      Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.      Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.      Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.      Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.      Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.      Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

·        Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Korneluk,sekretariat@p29.waw.pl( mailto: sekretariat@p29.waw.pl) . Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 22 846 02 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,  o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

 W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl(https://www.rpo.gov.pl/pl)

 

Dostępność architektoniczna

 

Sposób dojazdu

Linie autobusowe: 141, 175, 154,

Linie tramwajowe: 7, 9, 15

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

 

1.      Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

2.      Drzwi wejściowe otwierane ręcznie, na poziomie chodnika

3.      Budynek jest piętrowy , jest winda dla niepełnosprawnych, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli

4.      W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

5.      W okolicy budynku brak jest parkingu

6.      Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym

7.      Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

 
 
Wprowadził Korneluk Kamila (Przedszkole nr 29) 15-02-2021
Aktualizujący Korneluk Kamila (Przedszkole nr 29) 15-02-2021
Zatwierdzający Dawidowicz Aleksandra (Przedszkole nr 29) 15-02-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-04-2021
Liczba odwiedzin: 202